Rezultati 1. kolokvija iz Latinskog jezika

REZULTATI 1. KOLOKVIJA IZ LATINSKOG JEZIKA (PRAVNI FAKULTET), ODRŽANOG 21.1.2015.

POLOŽILI SU:

Babić, Mario

Ban, Ornela

Čepo, Marijana

Džidić, Maja

Katić, Ivan

Mandurić, Ivan

Mihaljević, Matea

Papac, Josip

Pavlak, Ante

Peran, Ivan

Šarić, Andrija

Šunjić, Ivana

Vučina, Magdalena

Žunić, Kristina

                                                                                                          doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe