Rezultati ispita kod doc. dr. sc. J. Grubeše

Rezultati ispita iz kolegija „Translacija 1“, održanog 16. veljače 2015.

Položila:

Perić, Vladenka

Upis ocjena bit će u četvrtak, 26. veljače, u 11:00 sati (ured 44).

 

doc. dr. sc. Josip Grubeša/Jadranka Bagarić

Rezultati ispita iz kolegija „Lektira 1“, održanog 16. veljače 2015.

Položila:

Tokić, Antonija

Upis ocjena bit će u četvrtak, 26. veljače, u 11:00 sati (ured 44).

 

doc. dr. sc. Josip Grubeša/Jadranka Bagarić

Rezultati ispita iz kolegija „Lektira 2“, održanog 16. veljače 2015.

Položila:

Vrebac, Nikola

Upis ocjena bit će u četvrtak, 26. veljače, u 11:00 sati (ured 44).

 

doc. dr. sc. Josip Grubeša

 

Rezultati ispita iz kolegija „Odabrana lektira 2“, održanog 16. veljače 2015.

Položili:

Barbir, Monika

Biško, Marijana

Čović, Natalija

Kožul, Ana-Marija

Vukoja, Josipa

Upis ocjena bit će u četvrtak, 26. veljače, u 11:00 sati (ured 44).

 

doc. dr. sc. Josip Grubeša

 

Rezultati ispita iz kolegija „Historijska gramatika 2“, održanog 18. veljače 2015.

Položili:

Maros, Ivana

Grbavac, Ivana

Upis ocjena bit će u četvrtak, 26. veljače, u 11:00 sati (ured 44).

doc. dr. sc. Josip Grubeša

 

Rezultati ispita iz kolegija „Starolatinski natpisi“, održanog 18. veljače 2015.

Položili:

Banušić, Ljubica

Barbir, Monika

Biljaka, Suzana

Biško, Marijana

Kožul, Ana-Marija

Marić, Marina

Petraš, Marijana

Šarić, Antonija

Vukoja, Josipa

 

Upis ocjena bit će u četvrtak, 26. veljače, u 11:00 sati (ured 44).

 

doc. dr. sc. Josip Grubeša

 

 

 

 

Studijske grupe