Rezultati ispita kod doc. dr. sc. Josipa Grubeše

Rezultati ispita iz kolegija „Historijska gramatika 3“,

 održanog 3. rujna 2014.

Položila je:

Hrga, Kristina dovoljan (2)

Upis ocjena bit će u utorak, 9. rujna, u 10:00 sati (ured 44).

doc. dr. sc. Josip Grubeša

 

Rezultati ispita iz kolegija „Lektira 2“,

 održanog 1. rujna 2014.

Položili su: 

Biljaka, Suzana dovoljan (2)

Petraš, Marijana dovoljan (2)

Upis ocjena bit će u utorak, 9. rujna, u 10:00 sati (ured 44).

doc. dr. sc. Josip Grubeša

Studijske grupe