Izvanredni jesenski ispitni rok za akademsku godinu 2020./2021.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

STUDIJ LOGOPEDIJE

Izvanredni jesenski ispitni rok za akademsku godinu 2020./2021.

Prva godina diplomskog studija

 

Naziv kolegija

Izvanredni jesenski ispitni rok

 

 

Anatomija i fiziologija čovjeka

27.9.2021. u 13:00h

Razvojna psihologija

27.9.2021. u 16:00h

Hrvatski standardni jezik

28.9.2021. u 11:00h

Osnove humane genetike

27.9.2021. u 14:00h

Uvod u logopediju

27.9.2021. u 10:30h

Njemački jezik I

29.9.2021. u 14:00h

Engleski jezik I

27.9.2021. u 10:00h

Fonijatrija i audiologija

28.9.2021. u 13:00h

Fonetika

27.9.2021. u 8.00h

Neurologija i neuroznanost

30.9.2021. u 13:30h

Psihologija djece s teškoćama u razvoju

27.9.2021. u 8:00h

Rani komunikacijski razvoj

27.9.2021. u 14:00h

Njemački jezik II

29.9.2021. u 14:00h

Engleski jezik II

27.9.2021. u 10:00h

Razvoj humane komunikacije

30.9.2021. u 10:00h (učionica br.27)

Akademsko pismo

27.9.2021. u 12:00h

 

 

 

 

Druga godina preddiplomskog studija

 

 

 

Poremećaji iz spektra autizma

28.9.2021. u 16:00h (klasično)

Poremećaji tečnosti govora

29.9.2021. u 10:00h (online)

Osnove hrvatskog znakovnog jezika

28.9.2021. u 9:00h

Rani jezično-govorni razvoj

27.9.2021. u 14:45h

Poremećaji glasa

27.9.2021. u 17:00h

Razvojna psihopatologija

29.9.2021. u 9:00h

Psihologija govorne komunikacije

27.9.2021. u 8:00h

Artikulacijski poremećaji

27.9.2021. u 12:00h

Oštećenja sluha

28.9.2021. u 10:00h

Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama

27.9.2021. u 10:00h

Rehabilitacija slušanja i govora I

30.9.2021. u 16:00h

Motorički poremećaji govora

27.9.2021. u 9.00h

Neverbalna komunikacija

29.9.2021. u 15:00h

Hrvatski znakovni jezik 1

28.9.2021. u 9:00h

 

 

 

 

Treća godina preddiplomskog studija

 

 

 

Poremećaji socijalne komunikacije

28.9.2021. u 16:00h (klasično)

Razvojni jezično-govorni poremećaji I

29.9.2021. u 11:30h

Statistika I

datum prijave ispita u ISS sustavu: 30.9.2021. u 9:00h

datum održavanja ispita:

1.10.2021. u 9:00h (klasično)

Metode istraživanja u društvenim znanostima

27.9.2021. u 12:00h

Poremećaji čitanja i pisanja

dr. sc. Mirjana Lenček, red. prof.

dr. sc. Blaženka Brozović, doc.

dr. sc. Maja Kelić, doc.

 

29.9.2021. u 8:00h

29.9.2021. u 11:50h

28.9.2021.u 9:00h

(prijava ispita u ISS sustavu: 29.9.2021. 11:50h)

Afazije

29.9.2021. u 15:00h

Mentalno zdravlje

27.9.2021. u 8:00h

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

30.9.2021. u 10:00h (učionica br.27)

Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji

27.9.2021. u 8:00h

Metodika nastave djece s teškoćama u razvoju

29.9.2021. u 9:00h

Statistika II

datum prijave ispita u ISS sustavu: 30.9.2021. u 13:00h

datum održavanja ispita:1.10.2021. u 13:00h (klasično)

Neurorazvojni jezični poremećaji

29.9.2021. u 12:10h

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

29.9.2021. u 16:30h

Disfagije i poremećaji hranjenja

27.9.2021. u 11:00h

 

 

  Prva godina diplomskog studija

 

 

 

Rani jezično-govorni razvoj

27.9.2021. u 14:45h

Razvojni jezično-govorni poremećaji II

29.9.2021. u 12:30h

Fonološki poremećaji

27.9.2021. u 15:30h

Motorički govorni poremećaji

27.9.2021. u 9.00h

Psihologija odgoja i obrazovanja

27.9.2021. u 8:00h

Računalna obrada slike i zvuka

27.9.2021. u 8:00h

Potpomognuta komunikacija

28.9.2021. u 16:00h (klasično)

Specifične teškoće učenja i terapijski pristupi

dr. sc. Mirjana Lenček, red. prof.

dr. sc. Mirela Duranović, red. prof.

29.9.2021. u 8:00h

27.9.2021. u 8:00h

Rehabilitacija slušanja i govora II

30.9.2021. u 16:00h

Neurogeni i degenerativni jezično-govorni poremećaji

27.9.2021. u 15:00h

Diferencijalna dijagnostika i terapije poremećaja tečnosti govora

29.9.2021. u 11:00h (online)

Neurorazvojni jezični poremećaji

29.9.2021. u 12:10h

 

 

Druga godina diplomskog studija

 

 

 

Psihološko-logopedsko savjetovanje

30.9.2021. u 17:00h

Znanstveno-istraživačke metode u društvenim znanostima

27.9.2021. u 17:30h

Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi

29.9.2021. u 12:50h

Rana intervencija u logopediji

27.9.2021. u 16:15h

Multidisciplinarni pristup u logopediji

27.9.2021. u 8.00h

Logopedska dijagnostika

27.9.2021. u 17:00h

(pismeni dio ispita)

29.9.2021.u 13:10h

(usmeni dio ispita)

Diferencijalno-dijagnostički postupci kod poremećaja glasa

27.9.2021. u 16:00h

         

 

Studijske grupe