Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Mirne Krstičević

Pristup javnoj obrani završnog rada studentice Mirne Krstičević

Javna obrana završnog rada studentice Mirne Krstičević pod nazivom "Govorno-jezične sposobnosti kod djece s poremećajem iz spektra autizma“ pod mentorstvom dr. sc. Kristine Sesar, izv.prof., održat će se u utorak, 21. rujna 2021. godine u u 17:30 sati putem aplikacije Google Meet.

Poveznica za pristup javnoj obrani:

https://meet.google.com/xzc-oavs-zbm

Studijske grupe