Socijalni rad u mentalnom zdravlju - predavanja

Prof.dr. Milanka Miković održat će predavanje iz kolegija Socijalni rad u mentalnom zdravlju, u subotu, 27.10.2018. godine od 9-13 sati u amfiteatru 13 (V.Klaić).

Studijske grupe