Termini proljetnog ispitnog roka za Studij logopedije u akademskoj godini 2021./2022.

Termini proljetnog ispitnog roka za STUDIJ LOGOPEDIJE u akademskoj godini 2021./2022.

U slučaju teškoća s prijavom ispita ili uočavanja razlike između termina na web stranici i termina u ISS sustavu, pravovremeno se javite tajnici Studija logopedije.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

  1. GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

 

 

Anatomija i fiziologija čovjeka

26.4.2022. u 10:30h

amf. V. Klaić

Razvojna psihologija

25.4.2022. u 18:15h

amf. A. B. Šimić

Hrvatski standardni jezik

25.4.2022. u 14:00h

učionica 24

Osnove humane genetike

29.4.2022. u 14:00h

online

Uvod u logopediju

28.4.2022. u 16:00h

amf. Sokrat

Njemački jezik I

20.4.2022. u 12:30h

klasično

Engleski jezik I

25.4.2022. u 18:30h

učionica 22

Akademsko pismo

26.4.2022. u 13:15h

učionica 23

 

 

Fonijatrija i audiologija

28.4.2022. u 13:00h

klasično

Fonetika

25.4.2022. u 8:00h

online

Neurologija i neuroznanost

27.4.2022.u 14:00h

online

Psihologija djece s teškoćama u razvoju

25.4.2022. u 18:00h

online

Rani komunikacijski razvoj

25.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Njemački jezik II

20.4.2022. u 12:30h

klasično

Engleski jezik II

25.4.2022. u 18:30h

učionica 22

Razvoj humane komunikacije

26.4.2022. u 8:30h

učionica 27

 

II. GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

 

 

Poremećaji iz spektra iz autizma

27.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Poremećaji tečnosti govora

26.4.2022. u 10:00h

online

Osnove hrvatskog znakovnog jezika

27.4.2022. u 10:00h

online

Rani jezično-govorni razvoj

25.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Poremećaji glasa

26.4.2022. u 16:00h

amf. Sokrat

Interpersonalna komunikacija

26.4.2022. u 8:30h

učionica 27

Razvojna psihopatologija

 

25.4.2022. u 9:00h

online

 

 

 

Artikulacijski poremećaji

25.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Oštećenja sluha

27.4.2022. u 9:00h

online

Poremećaji govora kod djece s intelektualnim teškoćama

27.4.2022. u 16:00h

amf. Sokrat

Rehabilitacija slušanja i govora I

25.4.2022. u 8:00

online

Motorički govorni poremećaji

27.4.2022. u 16:30h

amf. Sokrat

Neverbalna komunikacija

27.4.2022. u 15:00h

klasično

Hrvatski znakovni jezik 1

27.4.2022. u 11:00h

online

III.  GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

 

 

Razvojni jezično-govorni poremećaji I

29.4.2022. u 8:00h

Statistika I

25.4.2022. u 17:00h

učionica 2-2

Metode istraživanja u društvenim znanostima

26.4.2022. u 8:30h

učionica 27

Poremećaji čitanja i pisanja

28.4.2022. u 9:00h

online

Afazije

26.4.2022. u 16:00h

amf. Sokrat

Mentalno zdravlje

26.4.2022. u 16:30h

učionica 30

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

26.4.2022. u 8:30h

učionica 27

 

 

Oro-faringo-laringealne funkcije u logopediji

25.4.2022. u 8:00h

online

Metodika nastave djece s teškoćama u razvoju

25.4.2022. u 16:00h

online

Statistika II

25.4.2022. u 17:00h

učionica 2-2

Neurorazvojni jezični poremećaji

29.4.2022. u 8:00h

Obitelj i djeca s teškoćama u razvoju

27.4.2022. u 9:00h

učionica 2-2

DIPLOMSKI STUDIJ

 

  1. GODINA

Kolegij

Proljetni ispitni rok

 

 

Logopedski praktikum

26.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Razvojni jezično-govorni poremećaji II

29.4.2022. u 8:00h

Fonološki poremećaji

25.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Disfagije

28.4.2022. u 17:00h

amf. Sokrat

Neurobiološke osnove učenja

25.4.2022. u 18:00h

online

Psihologija odgoja i obrazovanja

27.4.2022. u 16:00h

klasično

 

 

Potpomognuta komunikacija

27.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Specifične teškoće učenja i terapijski pristupi

25.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Rehabilitacija slušanja i govora II

25.4.2022. u 8:00h

online

Neurogeni i degenerativni jezično-govorni poremećaji

25.4.2022. u 14:30h

online

Diferencijalna dijagnostika i terapija poremećaja tečnosti govora

27.4.2022. u 10:00h

online

II. GODINA

 

Kolegij

Proljetni ispitni rok

 

 

Psihološko-logopedsko savjetovanje

25.4.2022. u 18:00h

online

Znanstveno-istraživačke metode u društvenim znanostima

26.4.2022. u 17:00h

učionica 30

Poremećaji hranjenja, sisanja i gutanja kod novorođenčadi

29.4.2022. u 8:00h

Rana intervencija u logopediji

26.4.2022. u 8:00h

amf. Sokrat

Multidisciplinarni pristup u logopediji

25.4.2022. u 18:00h

online

 

 

Logopedska dijagnostika

 

pismeni dio ispita

 

26.4.2022. u 8:00h

online

usmeni dio ispita

 

u dogovoru s prof. Brozović

Diferencijalno-dijagnostički postupci kod poremećaja glasa

25.4.2022. u 15:00h

online

 

Studijske grupe