Dolazak prof. dr. Mirjane Pehar

Prof. dr. Mirjana Pehar je najavila svoj dolazak za petak, 6. lipnja 2014. Predavanja i ispit će se
održati po sljedećem rasporedu u učionici 2/4:
 
8,30-11,30 (4 sata) GLOTODIDAKTIKA
 
 
12,00-13,30 (2 sata) PROCESI USVAJANJA NJEMAČKOG JEZIKA KAO DRUGOG I STRANOG JEZIKA
 
 
13,30 KONZULTACIJE, USMENI ISPIT

Studijske grupe