Erasmus + Granada

Dostavljamo informaciju o otvorenom natječaju za mobilnost studenta Sveučilišta u Granadi za zimski semestra 2018./2019. za sve tri studijska ciklusa. Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da prilikom prijave imaju na umu da ukoliko biraju kolegije koji se izvode samo na španjolskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju španjolskog jezika, međutim ukoliko ga nemaju imaju priliku polagati isti online na našem Sveučilištu (početkom 6. mjeseca) te ga trebaju steći prije odlaska na razmjenu. Ukoliko biraju kolegije koji se izvode na engleskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju engleskog jezika osim studenta studija engleskog jezika koji nisu u obvezi dostaviti certifikat. Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da do 10.5.2018. dostave na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:
1. popunjen aplikacijski obrazac (privitak)
2. CV (privitak)
3. motivacijsko pismo (engleski jezik)
4. prijepis ocjena (hrvatski i engleski)
5. službeni certifikat o znanju engleskog/ španjolskog jezika
 
Također vezano za predmetni natječaj više se informacija može pronaći u privitku emiala, a ukoliko bude potrebna pomoć našega Ureda slobodno nas kontaktirajte.
 
S poštovanjem,
 

Marija Nakić 

Ured za međunarodnu suradnju International Relations Office Sveučilište u Mostaru University of Mostar Trg hrvatskih velikana 1 I 88000 Mostar BiH +387 36 446 348 I rektorat-ms@sum.ba marija.nakic@sum.ba  

 
 

 

Studijske grupe