Erasmus Osijek

Otvoren je natječaj za Sveučilište u Osijeku za studentsku i nastavnu mobilnost za Erasmus+ KA 107 programa razmjene. Za naše Sveučilište odobrena je 1 stipendija za studentsku mobilnost za Filozofski fakultet i 2 stipendije za studentsku mobilnost za Građevinski fakultet kao i 1 stipendija za nastavnu mobilnost također za Građevinski fakultet.

Studentske stipendije se odnose na jednosemestralnu mobilnost u trajanju od 5 mjeseci i relevantne su za sva tri studijska ciklusa za ljetni semestar 2018./2019. i zimski 2019./2020.

Ljubazno molimo zaineresirane kandidate za studentsku mobilnost da do 17.12.2018. dostave prijave na email adresu

rektorat-ms@sum.ba sa sljedećom dokumentacijom:

  1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac (privitak)
  2. Motivacijsko pismo (može na hrvatskom jeziku)
  3. CV (privitak)
  4. Prijepis ocjena
  5. Popunjen i potpisan ugovor o učenju od strane odgovorne osobe na Fakultetu (privitak)

Nastavna stipendija se odnosi na dvotjednu mobilnost u svrhu držanja nastave i također je relevantna za razdoblje ljetnog semestra 2018./2019. i zimskog 2019./2020.

Ljubazno molimo zaineresirane kandidate za nastavnu mobilnost da do 17.12.2018. dostave prijave na email adresu rektorat-ms@sum.ba  sa sljedećom dokumentacijom:

1.            Popunjen i potpisan prijavni obrazac (privitak)

2.            Motivacijsko pismo (može na hrvatskom jeziku)

3.            CV (privitak)

4.            Pozivno pismo gostujuće institucije

5.            Popunjen i potpisan ugovor o mobilnosti od strane odgovorne osobe na Fakultetu (privitak).

U privitku se također nalaze tablice kriterija prema kojima će se vrednovati pravovaljane prijave kandidat kako za studentsku tako i za nastavnu mobilnost.

U slučaju potrebe dodatnih pojašnjena vezanih za natječaj Ured za međunarodnu suradnju stoji na raspolaganju.

S poštovanjem,

Marija Nakić

Ured za međunarodnu suradnju I International Relations Office I Sveučilište u Mostaru I University of Mostar I Trg hrvatskih velikana 1 I 88000 Mostar I BiH I +387 36 446 348 I rektorat-ms@sum.ba I www.sum.ba

 

Studijske grupe