Mobilnost studenta Sveučilišta u Granadi

Poštovani,

otvorena su još dva mjesta za mobilnost studenta Sveučilišta u Granadi za ljetni semestar 2018./2019. za drugi (Master) ciklus. Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da prilikom prijave imaju na umu da ukoliko biraju kolegije koji se izvode samo na španjolskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju španjolskog jezika. Ukoliko biraju kolegije koji se izvode na engleskom jeziku potrebno je da imaju službeni certifikat o znanju engleskog jezika osim studenta studija engleskog jezika koji nisu u obvezi dostaviti certifikat. Ljubazno molimo zainteresirane kandidate da do 14.12.2018. dostave na email adresu rektorat-ms@sum.ba sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen aplikacijski obrazac (privitak)

2. CV (privitak)

3. motivacijsko pismo (engleski jezik)

4. prijepis ocjena (hrvatski obvezno, engleski se može dostaviti naknadno ukoliko se student nominira)

5. službeni certifikat o znanju engleskog/ španjolskog jezika 

 

Više tehničkih informacija o Natječaju kao i kriterije prema kojima će studenti biti odabrani se može pronaći u privitku emaila, a ukoliko bude potrebna pomoć našega Ureda slobodno nas kontaktirajte.

 

S poštovanjem,

 

Jelena Jurčić

Studijske grupe