Mobilnost_Sveučilište u Valenciji

Otvoren je natječaj za studentsku mobilnost za Sveučilište u Valenciji
za akademsku godinu 2018./2019. za ljetni semester. Odobrene su 3
stipendije za studente preddiplomskih studija. Zainteresirani
kandidati do 25.11.2018. trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju na
email rektorat-ms@sum.ba

1.       CV (privitak)

2.       Aplikacijski obrazac (privitak)

3.       Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)

4.       Kopiju putovnice

5.       Prijepis ocjena (na engleskom jeziku)

Zainteresirani studenti bi trebali na svom Fakultetu u međuvremenu
dogovoriti s odgovornom osobom (ECTS koordinator, prodekan za nastavu
ili međunarodnu suradnju) kako da najbolje sastave  ugovor o učenju te
uspostave kontakt s odgovarajućim fakultetom ili odijelom na
Sveučilištu u Valenciji.

Više informacija o ponuđenim kolegijima na Sveučilištu u Valenciji
može se pronaći na sljedećem linku  http://go.uv.es/nE3o8e3. Također,
kolege iz Valencije su naglasila da se preporuča početno znanje
španjolskog jezika pa se studentima preporuča ukoliko budu nominirani
za ovo Sveučilište da svakako pohađaju satove španjolskog jezika prije
odlaska u Valenciju.

Nominirani studenti će biti u obvezi pribaviti zdravstveno osiguranje
tijekom boravka na razmjeni o čemu se može više informacija pronaći na
sljedećem linku  http://go.uv.es/y1lp5C0.


Više informacija o samom natječaju se može pronaći u privitcima ispod,
a za sve dodatne nejasnoće vezane za ovaj natječaj Ured stoji na
raspolaganju.

S poštovanjem,

Marija Nakić

Ured za međunarodnu suradnju I International Relations Office I Sveučilište
u Mostaru I University of Mostar I Trg hrvatskih velikana 1 I 88000 Mostar I
BiH I +387 36 446 348 I rektorat-ms@sum.ba marija.nakic@sum.ba

Studijske grupe