Nasilje nad i među djecom i mladima- obavijest

Nastava iz izbornog kolegija Nasilje nad i među djecom i mladima neće se održati u petak, 23. svibnja.

Nadoknada će se održati u ponedjeljak, 26. svibnja, u 17h u amfiteatru.

Studijske grupe