Natječaj za Sveučilište Poitiers

Poštovani,
dostavljamo informaciju o otvorenom natječaju za mobilnost studenta za Sveučilište u Poitersu, Francuska za zimski semestar 2018./2019. Studenti se prijavljuju izravno putem linka http://www.univ-poitiers.fr/mic/, a rok za prijave je do 16.04.2018.

Studenti svih studijskih ciklusa (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) se mogu prijaviti na sljedeća studijska područja:

 

0311          Economy,

231/232    Languages,

04               Business administration and Law,

05               Natural Sciences, Mathematics and Statistics,

06               ICT

 

Više informacija se može pronaći na web stranici Sveučilišta u Poitiersu putem navedenog linka, a za sva pitanja ili nejasnoće vezano za ovaj natječaj Ured u za međunarodnu suradnju stoji na raspolaganju.

S poštovanjem,

 

Ured za međunarodnu suradnju I International Relations Office I Sveučilište u Mostaru I University of Mostar I Trg hrvatskih velikana 1 I 88000 Mostar I BiH I +387 36 446 348 I rektorat-ms@sum.ba I www.sum.ba

 

Studijske grupe