Rezultati ispita 19.2.2019 Ivica Petrović

Na drugom ispitnom roku ostvareni su sljedeći rezultati. Upis ocjena i uvid u radove u četvrtak 21.2. u 9:00 sati.

Starija njemačka književnost

Filip Blažević              4

Faust

Julija Matošević          2

Marija Ravlić              2

Ružica Prskalo            2

Valentin Jukić             4

Kristijan Jelonjić         4

Ela Čule                      3

Ivana Šteko                 3

Katarina Grgić             3

Mateja Jurković          2

Iva Ančić                      3

Vanja Strukar              3

Njemačka književnost I. pol. 20.st.

                                               ISPIT              LEKT.REF. +

NAZOČNOST                       UK. OCJENA

Iva Ančić                    7874    32%     +          10                               42%     (1)                  

Katarina Grgić             7867    32%      +        48                               80%     (4)

Kristijan Jelonjić         7949    32%     +          60                               92%     (5)

Valentin Jukić             7934    32%     +          60                               92%     (5)

Josip Jurišić                6213                                                                          (2)

Barbara Smoljan         7885    24%     +          35                               59%     (2)

Mateja Jurković          7584    32%     +          24                               56%     (2)

Nikolina Laganin        7878    32%     +          24                               56%     (2)

Ivona Šteko                 7589    32%     +          24                               56%     (2)

Ela Čule                      7876    24%     +          35                               59%     (2)

Vanja Strukar              7579    32%     +          48%                            80%     (4)

Sturm und Drang i WK

ISPIT              LEKT.REF. +

NAZOČNOST                       UK. OCJENA

Martina Zeljko 8332               24%                27%                            51% (1)

Marta Knezović 8337             24%                44%                            68% (3)

Ivana Ćutuk    8579                24%                10%                            34% (1)

Ana Misir 8331                         24%                41%                            65% (2)

Marijana Cvitković 8576        24%                41%                            65% (2)

Anđela Musa 8575                 24%                41%                            65% (2)

Martina Budimir 8139            16%                41%                            57% (2)

Ana Leko 8399                          24%                35%%                         59% (2)

Jagoda Bebek 8400                16%                41%                            57% (2)

Darko Kožul                           32%                60                               92% (5)

 

Studijske grupe