Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju- rezultati ispita

Ispit iz kolegija TZOO održan 28. svibnja, položili su:

Karadža Ivona – izvrstan (5)

Rajković Matea – vrlodobar (4)

Relota Blanka – vrlodobar (4)

Šimunović Mila – vrlodobar (4)

Novak Mara – dobar (3)

Vrdoljak Milka – dobar (3)

Žutac Iva – dobar (3)

Ivanković Iva – dobar (3)

Vranješ Marina – dobar (3)

Majstorović Dajana – dobar (3)

Batarilo Barbara – dovoljan (2)

Pavelić Tihana – dovoljan (2)

Vlahović Meri – dovoljan (2)

Katičić Ana – dovoljan (2)

Mirko Ivana – dovoljan (2)

Vukadin Jozefina – dovoljan (2)

 

 

Studijske grupe