Dodatni ispitni rokovi za III. godinu i II. godinu diplomskoga studija

1. GODINA

I. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFNV

B101J

Uvod u znanost o novinarstvu

5.11.11,00

FFNV

B102J

Komunikologija

4.11. 9,30

FFHR

B106D

Hrvatski jezik – jezične vježbe

3.11. 9,00

FFNV

B103J

Pregled povijesti filozofije

 

FFNV

B104J

Informatika

5.11. 12,00

FFEN

B109

 

FFNJ

B109

Strani jezik  I.

(Engleski jezik I)

 

(Njemački jezik I)

6.11. 16,00

FFNV

B105J

Izborni: Osnove upravljanja

 

FFNV

B106J

Izborni: Povijest religija

4.11. 11,00

                                                                      

II. semestar

Kod

Naziv kolegija

              

FFNV

B207J

Politički sustavi

                      4.11. 9,30

FFNV

B208J

Novi mediji

5.11. 12,00

FFNV

B209J

Znanstvena metodologija

3.11. 10,00

FFHR

B214J

Osnove kulture izražavanja

hrvatskog jezika

3.11. 9,00

FFEN

B217

 

FFNJ

B109

Strani jezik  II. (Engleski jezik I)

 

(Njemački jezik I)

6.11. 16,00

FFNV

B210J

Izborni: Fotonovinarstvo

5.11. 12,00

FFNV

B211J

Izborni: Sociologija medija

4.11. 9,30

 

 

 

 

2. GODINA

III. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFN-920

Političko komuniciranje

7.11.14,30

FFN-921

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

 

FFN-922

Sociologija medija

4.11. 9,30

 

FFN-923

Agencijsko novinarstvo

3.11. 12,00

FFN-945

Hrvatski jezik i novinarska stilistika

6.11. 10,00

FFN-925

Izborni: Teorija sukoba i informacijsko ratovanje 

                         4.11. 10,00

FFN-926

Izborni: Nastanak i rad medijskih kuća u BiH

3.11. 10,00

FFN-995

Izborni: Politika i internet

3.11. 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFN-928

Tisak I

 

                      3.11. 12,00

FFN-929

Radio I

3.11. 9,00

FFN-930

Televizija I

4.11. 12,00

FFN-931

Filozofska antropologija i etika

4.11. 13,00

FFN-985

Konvergencija medija

5.11. 12,00

FFN-932

Izborni: Povijest novinarstva

5.11. 11,00

FFN-924

Izborni: Retorika

 

FFN-991

Izborni: Povijest srednje i jugoist. Europe u 19. i 20. st.

 

FFN-934

Izborni: Politička filozofija

 

 

 

 

 

3. GODINA

V. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

 

FFN-936

 

Tisak II. (practicum)

3.11. 12,00

 

FFN-937

 

Radio II. (practicum)

3.11. 9,00

 

FFN-938

Televizija II. (practicum)

4.11. 12,00

FFN-939

Novinarska etika

4.11. 13,00

FFN-940

Međunarodni politički odnosi

8.11. 9,00

FFN-994

Izborni:Mediji i nasilje

5.11. 11,00

FFN-941

Izborni: Teorije države

4.11. 12,00

                                                                                                                                                        

VI. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

 

FFN-944

Istraživačko novinarstvo

3.11. 9,00

FFN-993

Medijsko pravo

5.11. 11,00

FFN-946

 

Odnosi s javnošću

4.11. 9,30

FFN-947

Korporativno komuniciranje

4.11. 12,00

 

FFN-948

Teorija prava i komparativni pregled zakona o javnom komuniciranju

5.11. 12,00

FFN-982

Izborni: Tehnike pisanja u novinarstvu

5.11. 11,00

FFN-918

Izborni: Integracijski dometi EU

 

FFN-949

Izborni: Politika okoliša

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

 

1. GODINA

I. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFNV

M101J

Međunarodni odnosi i euroatlanska integriranja

8.11. 9,00

FFNV

M102J

Teorije masovnih medija

5.11. 11,00

FFNV

M103J

Internet komunikacije

5.11. 12,00

FFNV

M104J

Metode i tehnike istraživanja javnog mnijenja

3.11. 8,00

FFNV

M105J

Medijska analitika

5.11. 12,00

FFNV

M106J

Izborni: Identitet i imidž države

4.11. 9,30

FFNV

M107J

Izborni: Sportsko novinarstvo

3.11. 11,00

FFNV

M108J

Izborni: Klasične teorije društvenog razvoja

 

 

 

II. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFNV

M209J

Medijska semiotika

5.11. 12,00

FFNV

M210J

Mediji u procesu globalizacije

4.11. 12,00

FFNV

M211J

Esej i druge diskurzivne vrste

 

FFNV

M212J

Politički marketing

7.11. 14,30

FFNV

M213J

Politička povijest

 

FFNV

M214J

Izborni: Suvremene teorije društvenog razvoja

 

FFNV

M215J

Izborni: Mediji i odgoj

3.11. 15,00

FFNV

M216J

Izborni: Poslovna i komunikacijska etika

4.11. 13,00

 

 

Smjer: KOMUNIKOLOGIJA – ODNOSI S JAVNOŠĆU

 

2. GODINA

III. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFN-972

Interpersonalna komunikacija

4.11. 9,30

FFN-974

Interna komunikacija

4.11. 12,00

FFN-990

Pravni aspekt odnosa s javnošću

5.11. 11,00

FFN-935

Marketing

3.11. 15,00

FFN-996

Izborni: Javnost i okoliš

 

FFN-984

Izborni: Glasnogovorništvo

5.11. 11,00

FFN-980

Izborni: Odnosi s javnošću u sportu

5.11. 11,00

FFN-988

Izborni: Holističko komuniciranje

5.11. 12,00

 

IV. semestar

Kod

Naziv kolegija

 

FFN-973

Tisak practicum

3.11. 12,00

FFN-976

Tehnike u odnosima s javnošću

5.11. 11,00

FFN-975

Izborni: Strategije odnosa s javnošću

4.11. 12,00

FFN-943

Izborni: Upravljanje projektima

 

FFN-978

Izborni: Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

4.11. 9,30

FFN-977

Izborni: Politički odnosi s javnošću

7.11. 14,30

 

Studijske grupe