Filozofska antropologija i etika - rezultati ispita

Pismeni ispit iz kolegija Filozofska antropologija i etika (10. 4. 2014. God.) položili su:

1. GOLUB, Marlena 2
2. SARIĆ, Nadina 3
3. SIVRIĆ, Nikolina 2

Usmeni ispit će se održati  11. 4. u  13 sati.

Studijske grupe