Identitet i imidž države 16. 1. - predavanja prof. dr. Božo Skoko

Prof. dr. Božo Skoko održat će predavanja iz kolegija Identitet i imidž države (google meet), u ponedeljak 16. siječnja od 11.30h. Poveznica za predavanje će biti dostupna na dan predavanja.

Studijske grupe