Interpersonalna komunikacija - Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz predmeta ( Interpersonalna komunikacija) 8.4.2014.

položili su:

1. Jelena Pelivan

2. Davorka Vidić

3. Ivana Barbarić

4. Ratka Jurič

5. Maja Ivanković

6. Ivana Čuturić

7. Dragan Miloš

8. Dario Marinčić

Interpersonalna komunikacija C izborni kolegij:

1. Mia Šušak (psihologija)

Usmeni dio ispita petak 11.4.2014. u 13.30h. ured br. 53.

Studijske grupe