Komunikologija - rezultati ispita

Rezultati

Novinarstvo/Odnosi s javnošću I. godina

KOMUNIKOLOGIJA ( 18. 2. 2020. )

 

 

Položili su :

 

  1. Lara Vidošević
  2. Magdalena Ostojić
  3. Marko Krešić

 

Usmeni dio ispita  utorak  25. 2. 2020. u 10.30h ured br.  53.

Studijske grupe