Komunikologija - termin nadoknade

Nadoknada nastave iz kolegija Komunikologija, održat će se u utorak (24.11.) u 13.30h, putem google meet aplikacije. 

Studijske grupe