Portali i društvene mreže

Ispit će se održati putem Google Meet-a:

meet.google.com/qne-zyyc-bdm

Studijske grupe