Portali i društvene mreže

Ispit će se održati putem Google Meet-a:

meet.google.com/yaz-frty-ujc

Studijske grupe