Promjena termina ispita kod prof. dr. sc. Zorana Tomića

Ispitni rokovi kod prof.dr.sc. Zorana Tomić iz kolegija Politički marketing i Političko komuniciranje održat će se u petak, 3. listopada 2014. u 14,00 sati.

Studijske grupe