Rezultati ispita – Uvod u znanost o novinarstvu

          studenti:                                               ocjene:

1.    Andrea Jakiša                                      dobar (3)

2.    Ante Musa                                           dobar (3)

3.    Monika Ćubela                                     dobar (3)

4.    Andrea Mihalj                                      dobar (3)

5.    Jelena Borović                                      dobar (3)

6.    Boris Brnada                                        dovoljan (2)

Studijske grupe