Uvod u komunikologiju - Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz predmeta ( UVOD U KOMUNIKOLOGIJU ) 8.4.2014.

položili su:

1. Andrea Šimić

2. Mate Leventić

3. Ante Polić

4. Valentina Bojić

5. Ante Musa

6. Ivan Leko

Usmeni dio ispita petak 11.4.2014. u 13.00h. ured br. 53.

Studijske grupe