Agencije odnosa s javnošću - termini predavanja

Termini za predavanja iz kolegija Agencije odnosa s javnošću:

Ponedjeljak 22.5. od 12:30 do 16:30 - Dvorana 83.
Srijeda 24.5. od 12:30 do 16:30 - Dvorana 83.

Studijske grupe