Izvanredni jesenski ispitni rok

PREDDIPLOMSKI STUDIJI

Kolegij / Ispitni rokovi

  1. GODINA

Osnove sociologije 25.9. u 9h

Znanstvena metodologija 25.9. u 12h

Sociologija medija 25.9. u 9h

Informatika 25.9. u 10h – online

Njemački jezik 1

Njemački jezik 2

Medijski sustavi 27.9. u 16h

Osnove marketinga 28.9. u 11h

Osnove upravljanja 28.9. u 10h.

Odabrane teme iz Komunikologije 26.9. u 10h

Engleski jezik 1 

Engleski jezik 2

Komunikologija 25.9. u 10h

Uvod u odnose s javnošću 27.9. u 9h

Jezična kultura 26.9. u 11h

Uvod u psihologiju 25.9. u 12h

 

  1. GODINA

Krizno komuniciranje 29.9. u 8.30h

Filozofska antropologija i etika 26.9. u 10 h. 

Medijska pismenost 26.9. u 9h        

Pregled povijesti filozofije 26. 9. u 9h

Politička psihologija  26.9. u 12h

Konvergencija medija 29.9. 12h

Upravljanje projektima 28.9. u 10h.

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo 25.9. u 12h

Interkulturalno komuniciranje 25.9. u 10h

Javnost i okoliš 29.9. u 11h

Javnost i javno mišljenje 27.9. u 9h

Elektronički mediji 25.9. u 9.30h

Interni odnosi s javnošću 27.9. u 9h

Portali i društvene mreže 25.9. 17h - online

Retorika 28.9. u 12h

  1. GODINA

Korporativna komunikacija 28.9. u 11h

Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću 28.9. u 11h

Tehnike odnosa s javnošću 27.9. u 16h

Pravni aspekti odnosa s javnošću 27.9. u 16h

Medijska analitika 29.9. u 13h

Javni nastupi  25.9. u 8:30h

Međunarodni politički odnosi 30.9. u 9.30h

Politički odnosi s javnošću 27.9. u 9h

Tiskani mediji 25.9. u 12h

Globalizacija i odnosi s javnošću 25.9. u 10h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama 26. 9. u 11h

Uvod u teoriju države i prava

Mediji i rodne uloge 25.9. u 17h

DIPLOMSKI STUDIJ

  1. GODINA

Vizualna komunikacija 26.9. u 12h

Korporativni identitet 29.9. u 8.30h

Metode i tehnike istraživanja u odnosima s javnošću 25.9. u 9h

Organizacijska kultura 28.9. u 18h

Odnosi s javnošću i oglašavanje 28.9. u 18h

Etika u odnosima s javnošću 25.9. u 9h

Upravljanje događajima 28.9. u 10h

Društveno odgovorno ponašanje 28.9. u 10h

Novi mediji i odnosi s javnošću 25.9. u 10h

Identitet i imidž države 26.9. u 10h

Modeli odnosa s javnošću 25.9. u 10h

Teorije odnosa s javnošću 27.9. u 9h

Politički marketing 27.9. u 9h

  1. GODINA

Odnosi s javnošću u zdravstvu 25.9. u 9h

Korporativni imidž i reputacija 28.9. u 18h

Agencije odnosa s javnošću 29.9. u 12h

Društvena odgovornost medija 27.9. u 16h

Praksa 28. 9. u 10h

Osobni odnosi s javnošću 25.9. u 8:30h

Strategije u brendiranju grada 26.9. u 10h

Odnosi s javnošću u sportu 25.9. u 12h

Interpersonalna komunikacija 25.9. u 10h

Odnosi s javnošću u političkim strankama i izvršnoj vlasti 27.9. u 9h

Internetska televizija i umreženo društvo 25.9. u 9.30h

Dragi studenti ukoliko imate nejasnoća, javite se tajniku studija Odnosa s javnošću Vladimiru Vegaru na mail vladimir.vegar@sum.ba

Studijske grupe