Kalendar dodatnih ispitnih rokova

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

I.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Komunikologija

26. 9. u 10.00h

Osnove upravljanja

26.9. u 13.00h

Informatika

27.9. u 10.00h

Znanstvena metodologija

26.9. u 13.00h

Engleski jezik 1

3.10. u 10.00h

Njemački jezik 1

25.9. u 11.00h

Uvod u politologiju

26.9. u 10.00h

Osnove sociologije

27.9. u 8.00h

Uvod u odnose s javnošću

2.10. u 15.00h

Medijski sustavi

25.9. u 8.00h

Osnove marketinga

27.9. u 13.00h

Jezična kultura

26.9. u 8.30h

Engleski jezik 2

4.10. u 10.00h

Njemački jezik 2

25.9. u 11.00h

Sociologija medija

27.9. u 8.00h

Uvod u psihologiju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Filozofska antropologija i etika

 

Politička psihologija

25.9. u 9.00h

Javnost i javno mišljenje

2.10. u 15.00h

Elektronički mediji

27.9. u 16.00h

Konvergencija medija

27.9. u 11.00h

Upravljanje projektima

26.9. u 13.00h

Pregled povijesti filozofije

27.9. u 10.00h

Interni odnosi s javnošću

2.10. u 15.00h

Krizno komuniciranje

2.10. u 15.00h

Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

25.9. u 9.00h

Interkulturalno komuniciranje

26. 9. u 11.00h

Portali i društvene mreže

30.9. u 9.00h

Retorika

 

Javnost i okoliš

 

Medijska pismenost

30.9. u 9.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

III.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Korporativni odnosi s javnošću

27.9. u 18.00h

Pravni aspekti odnosa s javnošću

25.9. u 8.00h

Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

25.9. u 10.00h

Politički odnosi s javnošću

2.10. u 15.00h

Tiskani mediji

25.9. u 9.00h

Suvremena povijest BiH i Hrvatske

27.9. u 13.00h

Međunarodni politički odnosi

 

Planiranje i upravljanje odnosima s javnošću

27.9. u 8.00h

Tehnike odnosa s javnošću

25.9. u 8.00h

Javni nastupi

27.9. u 11.00h

Globalizacija i odnosi s javnošću

26. 9. u 11.00h

Uvod u teoriju države i prava

26.9. u 13.00h

Medijska analitika

27.9. u 12.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

I.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Novi mediji i odnosi s javnošću

2.10. u 11.00h

Identitet i imidž države

26. 9. u 11.00h

Metode i tehnike istraživanja u odnosima s javnošću

25.9. u 9.00h

Modeli odnosa s javnošću

26. 9. u 10.00h

Etika u odnosima s javnošću

 

Društveno odgovorno ponašanje

26.9. u 13.00h

Teorije odnosa s javnošću

2.10. u 15.00h

Vizualna komunikacija

2.10. u 12.00h

Organizacijska kultura

27.9. u 18.00h

Korporativni identitet

27.9. u 19.00h

Upravljanje događajima

25. 9. u 10.00h

Odnosi s javnošću i oglašavanje

27.9. u 18.00h

Politički marketing

2.10. u 15.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKI STUDIJ

II.GODINA

Kolegij

Dodatni ispitni rok

Interpersonalna komunikacija

26. 9. u 10.00h

Društvena odgovornost medija

25.9. u 8.00h

Odnosi s javnošću u političkim strankama i izvršnoj vlasti

2.10. u 15.00h

Korporativni imidž i reputacija

27.9. u 19.00h

Praksa

26. 9. u 11.00h

Lobiranje

 

Agencije odnosa s javnošću

27.9. u 18.00h

Osobni odnosi s javnošću

27.9. u 11.00h

Strategije u brendiranju grada

26. 9. u 10.00h

Odnosi s javnošću u zdravstvu

27.9. u 8.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijske grupe