Korporativni imidž i reputacija - dekanski ispit

Studenti koji izlaze na dekanski ispit iz kolegija Korporativni imidž i reputacija neka se jave asist. Andrei Marković na mail andrea.raguz@ff.sum.ba

Studijske grupe