Korporativni imidž i reputacija - link za ispit

Ispit iz kolegija Korporativni imidž i reputacija održat će se 5.7.2022. u 16:00, online putem. Link za Google Meet https://meet.google.com/pdp-gqdd-dyp

Studijske grupe