Korporativni imidž i reputacija - rezultati predroka

Predrok iz kolegija Korporativni imidž i reputacija položili su:

Josipa Božić

Ana Buratović

Marija Ivanković

Lorena Kocelj

Ana Kovač

Blagica Leko

Ana Maria Marić

Anđela Miljko

Renata Nosić

Martina Perković

Daniel Prgomet

Matea Stojanović

Tamara Stojanović

Marija Sučić

Arnela Sudar

Zorana Terzić

Danijela Vidović

Ivana Zelenika

 

Studijske grupe