Link za ispite Organizacijska kultura i Korporativni imidž i reputacija

Link za ispite Organizacijska kultura i Korporativni imidž i reputacija - https://meet.google.com/wza-aziw-pbu

Studijske grupe