Nastava i predrok - Javni nastupi i Osobni odnosi s javnošću

Nastava i predrok iz kolegija Javni nastupi i Osobni odnosi s javnošću održat će se u sljedećim terminima:

petak 09.06. 
Javni nastupi od 11 do 14 sati - predavanje - uč. 26
Osobni odnosi s javnošću od 15 do 18:30 - predavanje i predrok  - uč. 26
subota 10.06. 
Javni nastupi od 8:30 do 11:30 - predavanje i predrok  - uč. 26

Studijske grupe