Obavijest o predavanju kod prof. dr. sc. Siniše Kovačića

Predavanja kod prof. dr. sc. Siniše Kovačića održat će se u petak 25. i subotu 26. ožujka:

PETAK
Javni nastupi 11 - 14:30 sati (amf. A. B. Šimić)
Osobni odnosi s javnošću 14:30 - 18:00 sati (amf. A. B. Šimić)
 
SUBOTA 
Osobni odnosi s javnošću 8:30 - 11:30 sati (uč. 23)
Javni nastupi 11:30 - 14:00 sati (uč. 23)

Studijske grupe