Odgoda ispita/Vizualna komunikacija/Novi termin

Ispit iz kolegija Vizualna komunikacija održat će se u petak, 4.10. u 12:30 sati. 

Studijske grupe