Raspored predavanja iz Korporativne komunikacije

Raspored predavanja iz Korporativne komunikacije kod dr. sc. Nine Ćorića:
 
petak 3. 12. od 16,30 do 20 sati - uč. 23
subota, 4. 12. od 8 do 13 sati - uč. 22
petak, 10. 12. od 14 do 20 sati - uč. 23
subota, 11. 12. od 8 do 13 sati - uč. 23.

Studijske grupe