Rezultati drugog kolokvija iz kolegija Odnosi s medijima i glasnogovorništvo

Kolokvij su položili:

 1. Marija Sučić                    izvrstan (5)
 2. Matea Stojanović            vrlo dobar (4)
 3. Marija Ivanković             vrlo dobar (4)
 4. Kristina Grubešić            vrlo dobar (4)
 5. Renata Nosić                   vrlo dobar (4)
 6. Franka Ipša                      dobar (3)
 7. Ivana Zelenika                dobar (3)
 8. Ana Kovač                      dovoljan (2)
 9. Zorana Terzić                 dovoljan (2)
 10. Marko Mlikota               dovoljan (2) - U       
 11. Josipa Božić                   dovoljan (2) - U

 

Studijske grupe