Rezultati ispita kod prof. dr. Zorana Tomića i dr. Damira Juge, doc kod prof. dr. Zorana Tomića i dr. Damira Juge, doc drugi rok

Uvod u odnose s javnošću: 

Antea Stipić 4

Ivana Zadro 3

Maida Kuduzović 4

Renato Raič 4

Petra Kraljević 2

 

Teorije odnosa s javnošću:

Marina Šego 2

Tea Zadro 4

 

Krizno Komuniciranje:

Maida Kuduzović 4

Nikolina Grđan 2

 

Politički marketing:

Andrea Bevanda 4

Luka Mamuza 4

Frano Jelić 3

 

Politički odnosi s javnošću:

Katarina Grgić 4

Marija Raguž 2

 

 

Studijske grupe