Rezultati ispita - Vizualna komunikacija

Ispit iz kolegija Vizualna komunikacija položile su: 
Jelena Čuljak - dovoljan (2) 
Martina Sičaja - dovoljan (2) 

Studijske grupe