Terenska praksa 2023./2024. (II. godina DS) - prijave

Terenska praksa 2023./2024. (II. godina DS) - prijave

Svi studenti druge godine diplomskog Studija trebaju dostaviti svoje pristupne podatke za obavljanje Terenske prakse u periodu od 23. 11.  do 27. 11. 2023. godine.  Studenti su dužni donijeti Sveučilišnu studentsku iskaznicu i popuniti prijavnu listu. Prijave će se zaprimati svakim radnim danom u navedenim terminima:

23. 11.   11,00 do 12,00h ured br. 53.

24. 11.    11,30 do 13,00 učionica 22

27. 11. 10,00 do 11,00h ured br. 53

 

Ako imate potrebu za dodatnim informacijama, pozivamo vas da nam se obratite na službenu e-mail adresu ili na broj telefona.

e-mail: osj@ff.sum.ba

broj telefona ureda: 00 387 36/ 355 453

Studijske grupe