Terenska praksa upis - termini prijave

Terenska praksa (II. godina DS) - prijave

Svi studenti druge godine diplomskog studija trebaju dostaviti svoje pristupne podatke za obavljanje Terenske prakse u periodu od 29. 10.  do 9. 11. 2021. godine.  Studenti su dužni donijeti  indeks i popuniti prijavnu listu. Prijave će se zaprimati u navedenim terminima:

29. 10.   11,30 do 13,00h Amfiteatar G. Jurkić

3. 11. 13,00 do 14,00 ured br. 53.

5. 11. 11,30 do 13,00h Amfiteatar G. Jurkić

8. 11. 13,00 do 14,00h ured br. 53

 

Ako imate potrebu za dodatnim informacijama, pozivamo vas da nam se obratite na službenu e-mail adresu ili na broj telefona.

e-mail: osj@ff.sum.ba

broj telefona ureda: 00 387 36/ 355 453

Studijske grupe