Vizualna komunikacija - rezultati ispita

Ispit iz kolega Vizualna komunikacija položili/-e su: 

Ivana Devčić - odličan(5) 
Albert Begić - odličan (5) 
Tea Raspudić - vrlodobar (4) 
Marina Vukoja - dobar (3) 
Ivan Kalfić - dobar (3) 
Manuela Čeloun - dovoljan (2) 
Marina Šego - dovoljan (2) 
Sanja Brajković - dovoljan (2) 
Ivan Rajič - dovoljan (2) 
Marijana Bebek - dovoljan (2) 

Studijske grupe