2. kolokvij - Pravo EU

 

        2. kolokvij iz kolegija Pravo EU će se održati u petak 31.svibnja 2019. u 14.00 sati u učionoci br. 30.

        doc.dr.sc. Sanja Bazina Crnokić 

Studijske grupe