doc. Ana-Mari Bošnjak - termini održavanja ispita izvanrednog ispitnog roka

Ispit će se održati putem Google meeta prema sljedećem rasporedu:

  • Lokalna samouprava 8. listopada u 14 sati;
  • Znanost o upravi 8. listopada u 14:30 sati;
  • Političko predstavljanje 8. listopada 15:00 sati.

Pristupni podatci bit će oglašeni na web stranici 8. listopada u 13:30h.

 

Studijske grupe