Dodatni ispitni rok od 24.10.2022 - 29.10.2022.

Politologija – dodatni ispitni rok – listopada 2022.

Naziv kolegija

 

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

28.10. u 11 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

 

Sistematska sociologija

24. 10. u 10:30 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

 

Politička ekonomija

26.10. u 10 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

 

Uvod u političku znanost 2

28.10. u 11 sati

Novovjekovna politička filozofija

 

Metode istraživanja u društvenim znanostima

24. 10. u 10:30 sati

Akademsko pismo

 

Engleski jezik 1

 

Engleski jezik 2

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

 

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

25.10. u 13:15 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

27.10. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

26.10. u 17 sati

Političke doktrine i ideologije

25.10. u 12 sati

Javne politike

25.10 u 12 sati

Uvod u političku etiku

 

Političko komuniciranje

 

Politička sociologija

24. 10. u 10:30 sati

Međunarodni politički odnosi 2

26.10. u 17 sati

Teorije države

 

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

25.10. u 12 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

 

Politički marketing

 

Teorije vanjske politike

26.10. u 17 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

25.10. u 12 sati

Suvremena političko-filozofska misao

 

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

25.10. u 12 sati

Političke stranke

28.10. u 10:30 sati

Izborni sustavi

28.10. u 11 sati

Politički sustav Europske unije

28.10. u 13 sati

Mediji i politika

 

Politika okoliša

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

26.10. u 10 sati

Politička psihologija

26.10. u 12 sati

Komparativna politika

27.10. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

27.10. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

26.10. u 17 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

24. 10. u 10:30 sati

Znanost o upravi

25.10 u 12 sati

Politike proširenja EU

28.10. u 13 sati

Politička demografija

28.10. u 13 sati

Politički sustav Izraela

27.10. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

28.10. u 11 sati

Komparativni politički sustavi

27.10. u 9 sati

Pravo Europske unije

27.10. u 9 sati

Suvremena geopolitika

28.10. u 11 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

28.10. u 13 sati

Suvremena diplomacija

28.10. u 13 sati

Vojna povijest

28.10. u 13 sati

Povijest diplomacije

25.10. u 12 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

24. 10. u 10:30 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

27.10. u 9 sati

Lokalna samouprava

25.10 u 12 sati

Politička kultura

25.10. u 12 sati

Političko predstavljanje

25.10 u 12 sati

Znanost o miru

28.10. u 11 sati

Feminističke teorije

25.10. u 12 sati

Projekti EU fondova

 

Europeizacija javnih politika

25.10 u 12 sati

Suvremene politološke teorije

28.10. u 11 sati

 

 

 

Studijske grupe