Dodatni rok

Politologija – dodatni ispitni rok 2022.

Naziv kolegija

 

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

27.4. u 13:15 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

27.4. u 9 sati

Sistematska sociologija

25.4. u 11 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

 

Politička ekonomija

27.4. u 11 sati

Moderna i suvremena povijest BiH

28.4. u 13 sati

Uvod u političku znanost 2

 27.4. u 13:15 sati

Novovjekovna politička filozofija

28.4. u 12 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

25.4. u 11 sati

Akademsko pismo

 

Engleski jezik 1

27.4. u 17 sati

Engleski jezik 2

27.4. u 17 sati

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

 

Moderna i suvremena povijest Europe

29.4. u 13 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

28.4. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

27.4. u 15 sati

Političke doktrine i ideologije

26.4. u 10:45 sati

Javne politike

26.4. u 10 sati

Uvod u političku etiku

27.4. u 9 sati

Političko komuniciranje

 

Politička sociologija

25.4. u 11 sati

Međunarodni politički odnosi 2

27.4. u 15 sati

Teorije države

26.4. u 16 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

26.4. u 10:45 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

27.4. u 9 sati

Politički marketing

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

26.4. u 10:45 sati

Suvremena političko-filozofska misao

27.4. u 9 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

26.4. u 10:45 sati

Političke stranke

29.4. u 10:30 sati

Izborni sustavi

29.4. u 11:30 sati

Politički sustav Europske unije

29.4. u 13 sati

Mediji i politika

26.4. u 8:30 sati

Politika okoliša

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

27.4. u 11 sati

Politička psihologija

26.4. u 10 sati

Komparativna politika

28.4. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

28.4. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

27.4. u 15 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

25.4. u 11 sati

Znanost o upravi

26.4. u 10 sati

Politike proširenja EU

29.4. u 13 sati

Politička demografija

29.4. u 13 sati

Politički sustav Izraela

28.4. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

27.4. u 13:15 sati

Komparativni politički sustavi

28.4. u 9 sati

Pravo Europske unije

28.4. u 11:15 sati

Suvremena geopolitika

27.4. u 13:15 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

29.4. u 13 sati

Suvremena diplomacija

29.4. u 13 sati

Vojna povijest

29.4. u 13 sati

Povijest diplomacije

29.4. u 13 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

25.4. u 11 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

28.4. u 9 sati

Lokalna samouprava

26.4. u 10 sati

Politička kultura

26.4. u 10:45 sati

Političko predstavljanje

26.4. u 10 sati

Znanost o miru

27.4. u 13:15 sati

Feminističke teorije

26.4. u 10:45 sati

Projekti EU fondova

 

Europeizacija javnih politika

26.4. u 10 sati

Suvremene politološke teorije

27.4. u 13:15 sati

 

 

Studijske grupe