Dodatni rok (18 - 22.10) - termini ispita

Politologija – dodatni ispitni rok 2021.

Naziv kolegija

 

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političku znanost 1

22.10. u 10 sati

Antička i srednjovjekovna politička filozofija

18.10. u 9:45 sati

Sistematska sociologija

19.10. u 10 sati

Hrvatski jezik - jezične vježbe

 

Politička ekonomija

 

Moderna i suvremena povijest BiH

 

Uvod u političku znanost 2

22.10. u 10 sati

Novovjekovna politička filozofija

20.10. u 8 sati

Metode istraživanja u društvenim znanostima

19.10. u 10 sati

Akademsko pismo

 

Engleski jezik 1

 

Engleski jezik 2

 

Osnove kulture izražavanja hrvatskog jezika

 

Moderna i suvremena povijest Europe

20.10. u 12 sati

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Uvod u političke sustave

21.10. u 9 sati

Međunarodni politički odnosi 1

22.10. u 15 sati

Političke doktrine i ideologije

19.10. u 12:15 sati

Javne politike

21.10. u 13 sati

Uvod u političku etiku

 

Političko komuniciranje

 

Politička sociologija

19.10. u 10 sati

Međunarodni politički odnosi 2

22.10. u 15 sati

Teorije države

18.10. u 16 sati

Ideološke i političke transformacije jugoistoka Europe

19.10. u 12:15 sati

Politička filozofija i učinci prosvjetiteljstva

18.10. u 9:45 sati

Politički marketing

 

 

  1. godina – preddiplomski studij

 

 

Politički sustav BiH

19.10. u 10:30 sati

Suvremena političko-filozofska misao

18.10. u 9:45 sati

Politička socijalizacija i političko obrazovanje

19.10. u 10:30 sati

Političke stranke

19.10. u 10 sati

Izborni sustavi

19.10. u 10:30 sati

Politički sustav Europske unije

22.10. u 13

Mediji i politika

22.10. u 9 sati

Politika okoliša

 

Menadžment u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi

 

Politička psihologija

 

Komparativna politika

21.10. u 9 sati

Politički sustav Hrvatske

21.10. u 9 sati

Interkulturalno razumijevanje

22.10. u 15 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Globalizacijski procesi i suvremena kultura

19.10. u 10 sati

Znanost o upravi

21.10. u 13 sati

Politike proširenja EU

22.10. u 11:30 sati

Politička demografija

20.10. u 12 sati

Politički sustav Izraela

21.10. u 9 sati

Teorije nacije i nacionalizma

22.10. u 11 sati

Komparativni politički sustavi

21.10. u 9 sati

Pravo Europske unije

21.10. u 9 sati

Suvremena geopolitika

22.10. u 10 sati

Vanjska i sigurnosna politika EU

22.10. u 11:30 sati

Suvremena diplomacija

22.10. u 11:30 sati

Vojna povijest

20.10. u 12 sati

Povijest diplomacije

19.10. u 12:15 sati

 

  1. godina – diplomski studij

 

 

Politička antropologija

19.10. u 10 sati

Modeli demokracije u podijeljenim društvima

21.10. u 9 sati

Lokalna samouprava

21.10. u 13 sati

Politička kultura

19.10. u 10:30 sati

Političko predstavljanje

21.10. u 13 sati

Znanost o miru

22.10. u 10 sati

Feminističke teorije

19.10. u 10:30 sati

Projekti EU fondova

 

Europeizacija javnih politika

21.10. u 13 sati

Suvremene politološke teorije

22.10. u 11 sati

 

 

Studijske grupe