Hrvatski jezik - rezultati

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su:

  1. KAROLINA DAVIDOVIĆ
  2. MARIO PEJČINOVIĆ
  3. LORINA PROPADALO
  4. ANDREJ KOLOBARIĆ

 Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su:

1.      NIKOLINA BIŠKO

2.      TOMISLAV ŠARČEVIĆ

3.      MARIJA BEGIĆ

4.      IVAN VRLJIĆ

5.      MARKO BUNOZA

6.      MIJO BULJAN

7.      DANIJELA PAPONJA

8.      MARINA VREĆO

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 19. rujna 2014., u 10.30.

Studijske grupe